KSK Hospitality parakstīja līgumu ar Bērnu Slimnīcas Fondu par televīzijas tikla projekta realizāciju divās bērnu slimnīcās Rīgā.

Sadarbībā ar Viasat kompāniju KSK Hospitality uztaisīs kārtējo televīzijas tikla projektu Baltijā. No savas puses KSK Hospitality kompānija aprīkos objektus ar televīzijas iekārtam, galva staciju un interaktīvas televīzijas vadības sistēmu, kā arī paveiks visus ar montāžu un piekonfigurēšanu saistītus darbus.