Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, kuras sastāvā ietilpst divas novietnes Rīgā – Vienības gatvē 45 un Juglas ielā 20 ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tajā ik gadus vairāk nekā 30 000 pacientu stacionārā un vairāk nekā 160 000 ambulatori saņem ārstniecības un aprūpes pakalpojumus.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vīzija ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērniem, attīstot daudzprofilu un neatliekamās palīdzības, bērniem draudzīgas ārstniecības, medicīnas izglītības un zinātnes centru, īstenot 6 sigmu (lean) principu pacientu plūsmas un cilvēkresursu plānošanā.

Mājas lapa: https://www.bkus.lv/

Bilde no